Max Immo

  • Kanceláře

   Kanceláře

  "Není to o tom být největší, je to o tom být nejlepší."

  Nabízíme cílené pronájmy a marketingové služby pro majitele, tak aby dokázali plně využít potenciál svých nemovitostí. Jsme si vždy vědomi, že je nezbytné maximalizovat hodnoty Vašich realitních aktiv, a to zejména v náročných segmentech trhu, kde je nadbytek kancelářských prostor.

  Společně vyvíjíme individuální marketingové plány, které vyhovují Vašim specifickým cílům a potřebám vzhledem k současné situaci a k předpokládanému vývoji podmínek na trhu.

  • HoT & vyjednávání nájemní smlouvy
  • Marketing & plánování PR
  • Reporting
  • Průzkum trhu a srovnávací analýza trhu
  • Zprostředkovatelské služby
  • Vztahy s nájemci